Du lịch Lạng Sơn

Nhà hàng Lạng Sơn

Nhà hàng Nam Cai
Địa chỉ : 94 Bắc Sơn, Tx. Lạng Sơn - Lạng Sơn
Điện thoại : (84-25) 387 7786
Nhà hàng Hoa Sim
2 Hoàng Văn Thụ, Tx. Lạng Sơn
Tel: (84-25) 381 2 136
Nhà hàng Hoàng Duy
29 Tam Thanh, Tx. Lạng Sơn
Tel: (84-25) 387 4684
Nhà hàng Minh Quang
45 Ngô Quyền, Tx. Lạng Sơn
Tel: (84-25) 387 0417
Nhà hàng Nam Cai
94 Bắc Sơn, Tx. Lạng Sơn
Tel: (84-25) 387 7786
Nhà hàng Phương Hằng
39B Tam Thanh, Tx. Lạng Sơn
Tel: (84-25) 387 8415
Nhà hàng Vân Anh
40 Lê Lợi, Tx. Lạng Sơn
Tel: (84-25) 387 4144
Nhà hàng Tân Việt Hoa
Địa chỉ: KHU VƯỜN SÁI TT.ĐỒNG ĐĂNG, H.CAO LỘC, LẠNG SƠN
Điện thoại:(025)852998
Nhà hàng Phượng Hoàng
Địa chỉ: 39B P.TAM THANH, TP.LẠNG SƠN, LẠNG SƠN
Điện thoại:(025)878415
Nhà hàng Minh Quang

Địa chỉ: 45 NGÔ QUYỀN, TP.LẠNG SƠN, LẠNG SƠN
Điện thoại:(025)870417